FIGYELEM! ÚJ HONLAPUNKAT ITT TALÁLHATJÁK: WWW.KAMENICNA.EU 

Keszegfalva Komáromtól 10 km-re északnyugatra, Gútától 13 km-re délre a Vág-Duna jobb partján fekszik. Áthalad rajta az 573-as út, 2003-ig vasútállomás a Komárom-Gúta vonalon. Közigazgatásilag Szőlős (Sady), Bálványszakállas (Balvany), Vajas (Vajaš) és Lohót (Lohot) tartozik hozzá. Közigazgatási területe 34,51 km², keleti határát a Vág-Duna, északi határát pedig a Császta-ér alkotja. Keszegfalva határa hosszan elnyúlik északnyugati irányban, egészen Bogyarétig. Délnyugatról Nemesócsa és Megyercs, délről és délkeletről Komárom, keletről Vágfüzes, északról pedig Gúta határolja.

További információkat a FALUTÖRTÉNET illetve a KÖZSÉGRŐL menűpontok alatt olvashatnak.

Tisztelt lakosok,

engedjék meg, hogy az új esztendő elérkeztének alkalmából a hagyományokhoz híven ismét szóljak Önökhöz.

Amikor éjfélt ütött az óra, beköszöntött a 2015-ös év. Szeretteink körében ünnepelve sok erőt, egészséget kívántunk egymásnak, valamint hangot adtunk sok egyéb óhajnak, vágynak is, melyek telejesülését az új évben örömmel vennénk. Biztos vagyok benne, hogy mindnyájan elgondolkodtunk az elmúlt 12 hónapban történtek felett, felülvizsgáltuk azt, eszünkbe jutottak az áttélt kellemes percek, de a fájó emlékek is – és biztos mindannyiunkban felmerültek az elkövetkezendő időszakkal kapcsolatos gondolatok, tervek, fogadalmak.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, aki számára nem közözömbös falunk közélete, ill. azt, hogy részt vettek a választásokon. Külön köszönetem illet mindenkit, aki szavazatával, illetve bizalmával megtisztelt. Köztudott, hogy a bizalmat egyszerűbb megszerezni, mint megtartani – viszont hiszem, hogy a képviselőtestület, valamint az Önök segítségével, kedves lakosok, ezt a bizalmat sikerül megszolgálnom, és a jövőben is mindig találunk majd megoldást falunk gondjaira-bajaira. Nem áll szándékomban a beszédemben egyenként kitérni az egyes rendezvényekre – a lakosok maguk ítélik meg, mi mindent tettünk értük és számukra az elmúlt évben. A társadalomban, a faluban vagy a családban nem mindig könnyű a helyzet, gyakran úgy véljük, hogy mindent megtettünk az adott ügy érdekében, mindennek ellenére előfordul, hogy félreértik a szándékunkat, vagy meg nem értéssel szembesülünk – van ez így az életben.

Bőven van még mit építeni és szépíteni községünkben. Másrészt viszont reálisan kell tekintenünk a jövőbe, azokat a projekteket kell előnybe helyeznünk, melyek emberi erővel – és főleg anyagi kereteink figyelembe vételével – megvalósíthatóak. És mi az én személyes kívánságom? Nem más, mint a további folyamatos együttműködés Önökkel, községünk lakosaival. Ezt követően is értékelni fogom az Önök jótanácsait, biztatását, segítségét, jóakaratát és toleranciáját.

Ezúton szeretném kifejezni őszinte hálámat mindazoknak, akik bármilyen módon részt vettek községünk eszközeinek fejlesztésében, gyarapításában, képviseletében és karbantartásában, valamint hozzájárultak lakosaink kulturális életéhez, sportolási lehetőségeihez, illetve oktatásához. Köszönöm a volt képviselőtestület munkáját, a falunkban működő társadalmi és civil szervezetek, magánszervezetek, mezőgazdasági szövetkezet tagjainak munkáját, illetve köszönetet mondok a magánszemélyeknek is, akik nap mint nap bizonyítékát adják annak, hogy nem közömbös számukra a községünk sorsa.

Engedjék meg, hogy az új esztendőben – a saját nevemben, valamint munkatársaim, illetve az előző választási ciklus, valamint a most megválasztott képviselőtestület tagjai nevében – nagyon sok erőt és szerencsét kívánjak Önöknek a mindennapi életük során.

Ezenfelül jó egészséget kívánok Önöknek, békét és a kölcsönös harmóniát, az emberi kapcsolatok javulását, kívánom, hogy községünket ne sújtsa se hiány, se munkanélküliség, hozzanak sok boldogságot a gyermekeik és éljenek soká szeretteik körében egészségben, boldogságban, megértésben.

Kedves lakosok, kívánom, hogy a lélek békéje, mely a karácsonyi ünnepekkel hatott át mindnyájunkat, ne hagyjon el minket az új évben sem, keressük az utat egymás felé – és felejtsünk el mindent, ami elválaszt.

„Adj Isten szerencsét ennek a falunak, és az itt élő minden embernek!“

                        Ing. Lehocký Milan
polgármester

Keszegfalván leégett egy családi ház – hogyan lehet segíteni?
2014. június 13-án teljesen leégett a kétgyermekes Kosztolányi család háza. A ruházaton kívül, melyet magukon viseltek semmilyük nem maradt. A szülőkhöz kellet költözniük. A község azonnali segítő kezet nyújtott, és még aznap nyilvános jótékonysági gyűjtést hirdetett, mely 2 napig tartott. Ez által kérte a falu lakosait, hogy segítsenek a bajba jutott családnak akár anyagi akár tárgyi adománnyal.
         Említésre méltó, hogy mennyi ember kapcsolódott be a gyűjtésbe, és azonnal reagáltak a felhívásra. A Községi Hivatalban kijelölt helyre ruházatot, cipőt, elektronikai cikket, és mindent ami egy háztartásban szükséges, valamint anyagi támogatást hoztak, hogy ezáltal segítséget nyújtsanak a családnak az újrakezdéshez.
         Nagyon sokan bekapcsolódtak, és még többen is szeretnének adakozni, ezért a Kosztolányi család számára lett nyitva bankszámla, melynek számlaszáma:
5058541654/0900
IBAN SK 9209000000005058541654
 Keszegfalva Község és a Kosztolányi család ezúton köszöni minden jóindulatú lakosnak, hogy segítő kezet nyújtottak a családnak a szerencsétlenségben.
 K Ö S Z Ö N J Ü K !
A Kosztolányi család köszönetnyilvánítása
 Szívből köszönjük mindenkinek a segítségét.
Köszönjük a gyors segítséget a tűz oltásánál, valamint az anyagi és tárgyi támogatásokat. Hála és köszönet a lelki támaszért is. Hisszük, hogy a jó Isten visszafizeti mindnyájuknak a legkisseb ajándékot is, melyet szerető szívvel adtak.
Az adomány összegyűjtött mennyisége mindnyájunkat kellemesen meglepett. Ezért még egyszer minden támogatásért köszönetet mondunk. Ez a segíteni akarás összefogásra buzdított minden jóindulatú embert. Ennek köszönhetően sok ruhanemű, cipő, elektronika, bútor és egyéb használati cikket kaptunk,
Nem egész két nap alatt 5150.- euro készpénz gyűlt össze számunkra.
MINDENT KÖSZÖNÜNK !

 

Putovanie vidiekom EÚ LAG Laeso, Samso a Aero.“Dánsko

MESTSKÝ ROZHLAS ONLINE

podnikajte_z firmy_modre

Pracovná príl., Munkalehetőség

Hirdetés-Mór

 

Comments are closed.